CLB Toán - Tin

 •  

  CLB Văn học

 •  

  CLB Ngoại ngữ

  Chưa có bản tin nào trong lĩnh vực này
   

  Hoạt động của học sinh

  NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH
  Bài viết ngày: 13/9/2008
  Chủ nhật ngày 14/9/2008 trường THPT Tân Trào tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo tình hình đầu năm học.  

   

  NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH

  Chủ nhật ngày 14/9/2008

   

  I. GVCN THÔNG BÁO TÌNH HÌNH LỚP ĐẦU NĂM HỌC:

  -          Về sĩ số, ưu điểm, nhược điểm của lớp (chú ý nhận xét về ý thức thực hiện nền nếp của học sinh).

  -          Thông qua phụ huynh Nội quy của nhà trường, của ĐTN, Thời khoá biểu của lớp để phụ huynh nắm vững và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc.

  -          Thông báo danh sách học sinh tham gia ôn thi học sinh giỏi (nếu có). Nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập cho những em tham gia. Kinh phí tổ chức lớp học do quỹ Hội và học sinh tự đóng góp.

  -          Thông báo để phụ huynh nắm được những quy định về mặc đồng phục, đầu tóc, dày dép của nhà trường. Học sinh nữ khối 11, 12 mặc áo dài; HS nữ khối 10 và nam toàn trường mặc đồng phục vào ngày thứ 2. Các ngày học khác học sinh toàn trường mặc đồng phục. Yêu cầu các phụ huynh nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm túc qui định trên của nhà trường.

  II. Kiện toàn Ban Đại diện cha mẹ HS lớp

        1. GVCN đọc: Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2008/QĐ - BGD ĐT ngày 28 - 3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) và giải thích rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ HS lớp, trường để các bậc phụ huynh ý thức được vai trò rất lớn của mình trong công tác phối hợp với nhà trường nâng cao chất lượng GD & ĐT

        2. GVCN: Tổ chức bầu Ban đại diện cha mẹ HS lớp: Mỗi lớp bầu 3 phụ huynh vào Ban đại diện cha mẹ HS lớp (1 trưởng Ban, 2 phó Ban)

        - Ban đại diện cha mẹ HS lớp cử 1 trong 3 người tham gia bầu Ban đại diện trường

 •